fjord2@visitflam.com

Tel:   +47 576 31 400


Oppmøte på kaien innan 15 min før avgang.

Turen varer 2 timar og 30 minutt.

+15 minutt dersom me plukkar opp

passasjerar undervegs.