Ferja mellom Kaupanger og Gudvangen har historie tilbake fra 1885. Det var heilårsrute (ein del av riksvegsambandet) fram til Lærdalstunnellen opna i år 2000. Ruta vart køyrd vidare av Fjord1 som turistrute fram til 2014. Frå sommaren 2015 køyrer selskapet Fjord2 AS ruta vidare.


For andre ferjeruter i Fjordnorge kan de gå til nettsidene til:

Fjord1 og til Norled som opererar dei fleste rutene.