Ferja mellom Kaupanger og Gudvangen har historie tilbake fra 1885. Det var heilårsrute (ein del av riksvegsambandet) fram til Lærdalstunnellen opna i år 2000. Ruta vart køyrd vidare av Fjord1 som turistrute fram til 2014. Frå sommaren 2015 køyrer selskapet Fjord2 AS ruta vidare. Fjord2 vart solgt til "The Fjords" november 2017. Booking vert no utført av Visit Flam


For andre ferjeruter i Fjordnorge kan de gå til nettsidene til:

Fjord1 og til Norled som opererar dei fleste rutene.